Coaching tájékoztató

A coaching egy meghatározott szempontrendszer és módszertan szerint vezetett, egyénre szabott beszélgetések sorozata, melynek célja a személyes erősségek, készségek fejlesztése, a problémás helyzetek megoldásában való elakadások megszüntetése, a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás, valamint a stressz-és problémakezelésben való gyors, eredményes előrelépés segítése. 

A coaching nem tanácsadás és nem mentoring. Mint módszer, a coaching a múlt problémái helyett a jelen, és jövő konkrét megoldásaira koncentrál. A coaching során az ügyfél határozza meg, hogy mely probléma megoldásához és/vagy mely terület fejlesztéséhez kíván segítséget kapni a coach-tól. A coaching során az ügyfél, meglévő tudására, belső erősségeire támaszkodva valósíthatja meg legfontosabb céljait. A coach mindehhez fejlesztő támogatást biztosít, kérdéseivel, alkalmazott technikáival, eszközeivel segíti az ügyfelet. 

A coaching rendkívül eredményes, költséghatékony személyes fejlesztő módszer, amelynek célkitűzése, folyamata, időbeli- és pénzbeli ráfordításigénye egyaránt áttekinthető, kontrollálható. 

A coaching folyamata:

A coaching ülések során segítjük az ügyfelünket, hogy pontosan megfogalmazza a céljait és az ezek elérését akadályozó főbb nehézségeket. Miután a cél megfogalmazása megtörtént, támogatást nyújtunk számára, hogy rájöjjön, mit és hogyan kell másképp tennie, hogy áttörést érjen el a céljai megvalósításában. Végül visszajelzéseinkkel biztosítjuk, hogy a közös munka során kijelölt úton maradjon, az eltervezett cselekvéseket végrehajtsa és céljait elérje. Mindez könnyed, közvetlen, nyílt és őszinte légkörben zajlik.

Az első ülés alkalmával személyes ismerkedés, helyzetelemzés, problémafeltárás történik. Megfogalmazásra kerül a központi cél és kirajzolódik a közösen kidolgozott akcióterv.

A második találkozó során megbeszéljük, kiértékeljük az első ülésen kapott gyakorlati feladat tapasztalatait, sikereit, esetleges nehézségeit. A problémás területeken tovább dolgozunk.

A többi ülés is a cél megvalósításának tükrében zajlik. Egy-egy probléma megoldására általánosan 4-5 találkozó elegendő. Amennyiben a cél komplex, újabb részfeladat és elemző konzultáció következik. A folyamat maximum 10 alkalmas.

A coaching során alkalmazott etikai alapelveket a következő oldalon érheti el:

https://iac-hungary.ning.com/page/etikai-alapelvek